Tanrının yaratdığı möcüzələrdən biri də arıdır.Arı Yer üzündə olan canlıların ən işgüzar və ağıllısıdır. Arı ailəsini işi bütünlüklə qanunlar əsasında qurulub. Əgər bu qanunlar insanlar tərəfindən öz yaşayış tərzlərinə tətbiq edilərdisə onda insanların həyatı daha gözəl,əməlləri düz və işləri rəvan olardı. Təəccüblüdür ki,arı ailəsində işlər bir neçə yerə bölünmüşdür.Arı ailəsində gözətçi arılar,kəşfiyyatçı arılar,döyüşçü arılar,hava haqqında məlumat verən arılar,süd verən arılar,dişi və erkək arılar,arı şanını dəqiq yığan arılar və nəhayət ana arı vardır.Ana arı gün ərzində öz çəkisindən dəfələrlə çox yumurta qoyur.Süd verən arılar yumurtaların üstünə arı südü qoyur və üstünü mumyalayır. Əgər yumurtaların üstünə 3gün arı südü qoyub,üstünü bağlayırlarsa 21gündən sonra oradan işçi arı çıxır.Əgər yumurtaların üstünə 16gün arı südü qoyurlarsa oradan ana arı çıxır. 21ci gün arı çıxarkən bağlanmış qapağı ayağı ilə kəsib qırağa çıxır.Bu bala arı 3gün istirahət edir,sonra ömrü boyu işləyir. İşçi arıların ömrü 30-40 gündür. Ana arının ömrü isə arı südü yediyinə görə 7-8 ildir. Əgər ana arı ölərsə ailədəqanunsuzluq hökm sürər,arılar işləməyə getməz,yığdıqları balı yeyər və bir-birinin aqrasında ölümcül müharibəyə başlayar.Arı ailəsində gündə minlərlə arı ölür. Ölmüş arıları işçi arılar yuvadan bayra atırlar.Maraqldır ki.ana arı ölərkən arılar 3gün matəm edirlər.Onlar bal yığmağa getmir və bütün günü yuvada gəzişirlər.

arılar,arı balı,arı və bal
İndiyə qədər arı haqqında bildiklərimizdən başqa bilmədiklərimiz sirlər də çoxdur.Alimlər arıları öyrəndikcə onlardan çox təəccüblü məlumatlar toplayırlar. Məsələn:kəşfiyyatçı arı yüzlərlə km uçub,ordakı çiçəklərdən arılara xəbər gətirir.Bu məlumatı gətirmək üçün o,güllərin içindəki dişi bığcıqların arasında olan erkək özəyi ağzında gətirib,yuvanın içində,ağzında əzir və qoxusunu yayır.Arılar bu qoxunu mənimsəyib,bi iyə görə həmin yeri tapır.Maraqlıdır ki,müasir avadanlığın əzə bilmədiyi qoz şəkilli bu özəyi arı rahatca çeynəyib,qoxusunu çıxarır. Arı yuvaya şirə gətirərkən yuvanın ağzında onu gözətçi arılar qarşılayır.əgər arının ayağı və xortumu tam dolmayıbsa onu geri qaytarırlar. Arı xortumunda şirə,ayaqlarında gül tozu gətirir. Bütün bunlardan əlavə arı böyründə yerləşən xırda dəliyə gül tozunu yığıb,bərkidir və yuvaya gələndə bədənini sıxmaqla şar şəkilli gül tozunu yuvaya tökür. Arının yığdığı bal böyük zəhmət nəticəsində başa gəlir. Çünki.arı xortumunda gətirdiyi nöqtə boyda şirəni xanaya qoymamışdan əvvəl təzə yumurtadan çıxmış arılar o xananı 3gün ərzində prapolislə yuyur. Nəzarətçi arılar təmizliyə baxdıqdan sonra arının gətirdiyi şirəni xanaya qoymağa icazə verir.İş hələ bununla bitmir. Arı ağzında gətirdiyi şirənin üstünə xüsusi ferment qarışdırır və onu yuvada gözlüyən minlərlə arıya ötürür,o arılar da bu şirəni öz növbəsində fermentləşdirib,bir-birinə ötürür,sonda xanaya qoyurlar. İş bununla da bitmir.Nəzarətçi arılar şirənin üstündə qanad çalıb,hansı yolla isə yuvada istilik yaradıb.şirənin tərkibində olan suyu buxarlandırırlar.Kəşfiyyatçı arılar tapdıqları uzaq məsafəni göstərmək üçün yuvaya gəlib içəridə gəzişərək 8rəqəmi yazırlar.Arı möcüzələrindən biri də arıların bal yığarkən xanaların üstündə ALLAH sözüylə başlamalarıdır. Onlar əvvəlcə şanın ortasında Allah sözü yazıb,ətrafın doldururlar.Bu da onların Allaha bağlılığını və Allahın əmri ilə işlədiklərini göstərir.

Dünya alimləri maraqlı eksperimentlər keçirmişlər.Onlar arı qutusunu dəmir qutunun içinə qoyub,ikisinin arasına siçovul buraxıb,üstünü bağlamışlar.Bununla onlar arıların necə hərəkət edəcəklərini izləmişlər.3 günlük müşahidə vaxtında ac qalmış siçovul arı pətəyini gəmirib içəri keçmişdir.Bu vaxt minlərlə arı siçovulu sancıb öldürmüşlər. Arıların sonrakı hərəkəti daha maraqlı idi.İylənə biləcək siçovulu bayra atacaq gücləri olmayan arılar uçub harasa getmiş,bir azdan geri qayıdıb siçovulun üstünü təmamilə mumyalamışlar. Daha bir eksperiment vaxtı alimlər şəffaf şüşədən onlara yuva düzəltmiş və onların hərəkətinə nəzarət etmək istəmişlər. Lakin arılar bir neçə vaxtdan sonra ağızlarında gətirdikləri qara maye ilə şüşəni büsbütün rəngləmişlər.Bununla da onlar öz iş prinsipini örtbasdır etmək istəmişlər.

Məlumdur ki,arının 7 məhsulu var. O,arı südündən,arı zəhərindən,prapolisdən,gül tozundan.mumyadan,baldan və güləmdən ibarətdir.Artıq məlumdur ki,bal arının ən zəif məhsuludur. Arı südü və zəhəri açıq havada və işıqda 2saat ərzində öz gücünü itirir. Ona görə bunlar bu vaxt ərzində texniki vasitələrlə mumyalanırlar.Bu.arının balı yığandan sonra üstünü mumyayla bağlamasına oxşar bir prinsipdir.
Arı südü baldan 18 dəfə,çiçək tozu isə 12 dəfə güclüdür. Arı südü ilə hətta genetik xəstələri müalicə etmək mümkündür. O.ata-ana xramasomlarına nifuz edib,ordakı problemləri aradan götürür. Çiçək tozu ilə isə ən ağır xəstəlik olan epilepsiya və ağ qan,qırmızı qan kürəciklərini normaya gətirmək olur. Təsadüfi deyil ki,arı məhsulları ilə müalicə hətta bizim eramızdan əvvəl də məlum olmuşdur.Arı məhsulları insan bədəni tərəfindən 100% mənimsənilir və tullantı vermir. Çünki,bu məhsullar 99% insan qanının plazmasına yaxındır.
Quranda adı çəkilən arı Allah tərəfindən bizə verilmiş min bir dərdin dərmanıdır.

BIR ŞƏRH BURAXIN

Please enter your comment!
Please enter your name here